KẸP KHÍ NÉN

2 Sản phẩm

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại Jig kẹp khí nén và Jig kẹp thủy lực giúp cho việc gá đặt và kẹp chi tiết gia công giúp làm giảm thời gian gá đặt rút ngắn thời gian gia công chi tiết.

– Jig kẹp khí nén – jic kẹp khí nén

– Cơ cấu kẹp nhanh

– Cơ cấu kẹp khí nén

– Kẹp chi tiết bằng khí nén

– Pneumatic clamping Jig system

– air swing clamp cylinder

– air lever type cylinder

– Kẹp nhanh bằng khí nén